Fleksibilitet

Hos MB Cutting vægter vi stor fleksibilitet og vores maskinfabrik er derfor indrettet med øje for, at kunne tilbyde en bred vifte af løsninger inden for spåntagende-opgaver – Dette gælder såvel emnernes forskelligheder, som opgavernes omfang.

På den baggrund, kan vi som udgangspunkt tilbyde dreje- og fræse-opgaver i stort set alle afskygninger, samt varetage bearbejdning af utallige emner – fra 1 styk og opad.

Vores fleksibilitet rækker blandt andet over bearbejdning af emner fra mikro til større størrelser og i mange forskellige materialer – På den måde hjælper vi store som mindre kunder, med alt fra Prototypefremstilling, 0-Serie / Enkeltstyksproduktion til små og store Serieproduktioner.

 
 

Serieproduktion

CNC bearbejdning i serier, der svinger fra enkeltstyksproduktion til serier med store styk antal
Hos MB Cutting arbejder vi ofte med seriefremstilling af alskens emner ved både CNC drejning og CNC fræsning, vi er derfor yderst rutineret i serieproduktioner og vant til at håndtere opgaver der mængdemæssigt spænder meget bredt; fra bearbejdning af ét enkelt emne til adskillige tusind styk.
– Til dato tæller vores største serieproduktion lidt over 47.000 emner.

Aktivitetsområder ved serieproduktion

Vi drejer, fræser og serieproduktiere diverse emner, i langt de fleste materialer og i stort set alle seriestørrelser.
– Vi beskæftiger os således med:

  • CNC bearbejdning med serieproduktion af små og mellemstore emner.
  • Seriefremstilling af kompliceret som simple emner.
  • Serie bearbejdning af emner i stål og rustfrit stål.
  • Serie bearbejdning af emner i metaller som: aluminium, messing og kobber.
  • Serie bearbejdning af emner i pom, plast og kunststoffer.

Hvorfor vælge MB Cutting til din næste serieproduktion?

Foruden vores rutine og faglige ekspertise inden for seriefremstilling af emner ved CNC- drejning og fræsning, råder vi også over det rette udstyr og yderst velegnede maskiner til både små og store serieproduktioner – Vi har blandt andet flere drejebænke med magasin/barfeeder.

Ved brug af vores solide erfaring og forståelse for optimering af opsætning og processer, udfører vi desuden både billig og hurtig serieproduktion i top kvalitet, blandt andet gennem:

  • Effektiv og optimal programmering.
  • Optimering af tilspændings- og omdrejningshastighed.
  • Gennemtænkte løsninger inklusiv flere operationer i samme opspænding
    – Blandt andet ved anvendelse af tidsbesparende opspændings fixturer.

Fordele ved serieproducerede emner

– Ved serieproduktion opnås billige emner grundet hurtig CNC bearbejdning

En af de væsentlige fordele ved serieproduktion, er lave produktionsomkostninger.
De lave produktionsomkostninger ved serieproduktion, skyldes især den høje produktivitet og korte gennemløbstid.
– Når først maskinen er sat op, er produktionen relativ enkel, hvorfor alle former for uproduktivitet minimeres.

De lavere produktionsomkostninger ved serieproduktion har flere årsager:
Serieproduktion gør det muligt, at dreje og fræse emner hurtigere og til en lavere stykpris – Den primære årsag hertil er, at opstarts- tid og omkostninger i forbindelse med blandt andet programmering og opstilling af maskinen, er en engangsforeteelse for den samlede levering.
– De ressourcer der bruges på opstart af produktionen, fordeles altså ud på det antal emner som serien indeholder, og den tid, det tager at bearbejde ét enkelt emne ved hjælp af serieproduktion, er derfor kortere end ved enkeltstyksproduktion, af samme grund opnås også en billigere enhedspris pr. emne.
>> Med andre ord: desto større antal emner i serien – desto flere emner fordeles opstarts- tid og omkostninger ud på – og desto lavere enhedspris og produktionstid opnås pr. emne!

 
 

Enkeltstyksemner

Ved enkeltstående opgaver er der måske blot behov for enkeltstyks bearbejdning af ét eller flere emner – Derfor er vores produktion fleksibelt anlagt, så vi også kan bearbejde emner enkeltvis.
Ved enkeltstyksproduktion af mindre komplicerede emner, benyttes som ofte vores manuel drejebænk.
Ved bearbejdning fra den manuelle drejebænk går der ikke tid med programmering og opstilling af maskinen, hvorfor manuel drejning som regel, er mest rentabel ved bearbejdning af enkelte emner og serier på få styk.

 
 

Prototypefremstilling / 0-serie

Hos MB Cutting fremstiller vi prototyper ved drejning og fræsning i materialerne:
stål og rustfrit stål, metaller som aluminium, messing og kobber, samt i pom, plast og kunststoffer.

Fremstilling af prototyper til test af nye produkter

En prototype er en foreløbig udgave af et produkt, som fremstilles inden der påbegyndes en egentlig produktion af produktet.

Formålet med en prototype er at demonstrere og teste idéer om funktion og design.
Er produktet tilstrækkeligt kompliceret, produceres der efter prototyperne ofte en 0-serie.

Udvikling af prototype emner

Prototyper kan fra begyndelsen blive optimeret således, at den senere serieproduktion bliver mest optimal.
Vi rådgiver gerne med eventuelle optimeringsmuligheder, allerede i udviklingsfasen af prototypen.

 
0-serier!
0-serieproduktion er ideel til, at afgøre hvorvidt et kompliceret emne kan massefremstilles samt sikre, at eventuelle fejl fra prototypen udbedres.